Vídeo sobre o Barallete

Vídeo sobre o "Barallete" promovido polo museo etnográfico no ano 2013

 

PRIMEIRA PARTE

 

SEGUNDA PARTE